echeme

"(pronounced eck'eem) A first-order assemblage of syllables." [17157[/bib]

Language: 
Engelsk

Der er i øjeblikket intet indhold klassificeret med denne term.

Abonnér på RSS - echeme
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith