strigilation

Sound created by rubbing body parts (more general than stridulation).

Language: 
Engelsk

Der er i øjeblikket intet indhold klassificeret med denne term.

Abonnér på RSS - strigilation
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith